Posted in Без рубрики

Բնագիտություն

Գտնել արագությունը, եթե հայտնի է, որ 8մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 64 վարկյանում:

s=ճանապարհ

t=ժամանակ

v=արագություն

V=S:T

8 : 64=-8մ/վ

·  Պատրաստել նյութ ատոմակայանների ,ջրաէլեկտրակայանների ,հողմաէլեկտրակայանների վերաբերյալ հրապարակել  բլոգում ,սովորե՛լ:

Ատոմային էլեկտրակայան, էլեկտրակայան, որտեղ փոխակերպվում է էլեկտրականի։ ԱԷԿ-ում գեներատորը ատոմային ռեակտորն է։ Այդ ռեակտորում որոշ ծանր տարրերի տրոհման շղթայական ռեակցիայի շնորհիվ անջատվում է ջերմային, որն այնուհետև փոխակերպվում է էլեկտրականի, ինչպես խորհրդային ջերմաէլեկտրակայանում։

Հրազդանի հիդրոէլեկտրակայան (նախկինում Աթարբեկյանի հիդրոէլեկտրակայան), երկրորդ ։ Կառուցվել է 19541959 թվականներին, Հրազդանի շրջանի նախկին Աթարբեկյան գյուղում։ Օգտագործում է Սևանի ՀԷԿ-ի հեռացնող թունելի ելքի և Հրազդանի ջրամբարի միջև ընկած հատվածի 149 մետր անկումը։ Դերիվացիան (15,1 կիլոմետր) Սևանի ՀԷԿ-ի հեռացնող թունելի շարունակությունն է և անցնում է Հրազդան գետի ձախ ափով։

Հողմաէլեկտրակայանքամու հոսքի կինետիկ էներգիան էլեկտրականի փոխակերպող հողմաէներգետիկական տեղակայանք։ Բաղկացած է հողմաշարժիչից, էլեկտրական հոսանքի գեներատորից, հողմաշարժիչի և գեներատորի աշխատանքը կառավարող ավտոմատ սարքերից, դրանց տեղակայման ու սպասարկման կառույցներից։ Հողմաէլեկտրակայանները կառուցվում են գյուղական վայրերում, անապատային, կիսաանապատային, արկտիկական և այլ գոտիներում, որոնք բնութագրվում են քամու օպտիմալ ռեժիմով (քամու տարեկան միջին արագությունը՝ 5 մ/վրկ) և կենտրոնացված էլեկտրամատակարարման ցանցերից հեռու են։ Աշխարհում առաջին հողմէլեկտրակայանը իներցիոն կուտակիչով (հզորությունը՝ 8 կվա) կառուցվել է 19291930 թթ.-ին, ԽՍՀՄ-ում (Կուրսկ քաղաքում)։ Փոքր հզորության (մինչև 3 կվա) հողմաէլեկտրակայաններն ունեն հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի գեներատորներ և աշխատում են էլեկտրաքիմիական կուտակիչների մարտկոցներով, որոնք ծառայում են ոչ միայն քամու բացակայության դեպքում էներգիա ապահովելու, այլև լարման բաբախումները հարթելու համար։ Միջին և մեծ հզորության հողմաէլեկտրակայաններն արտադրում են փոփոխական հոսանք։ Քամու բացակայության դեպքում աշխատելու համար հողմաէլեկտրակայանն ունի պահեստային ջերմային շարժիչ։

·  Հաշվել 5մ ճանապարհի վրա 20Ն ուժի կատարած աշխատանքը։

A=F : S

20*5=100

Posted in Без рубрики

Բնագիտություն տանը

Գտնել արագությունը, եթե հայտնի է, որ 8մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 64 վարկյանում:

S=8մ      T=64վ    V=?

68*8=548մ/վ

·  Պատրաստել նյութ ատոմակայանների ,ջրաէլեկտրակայանների ,հողմաէլեկտրակայանների վերաբերյալ հրապարակել  բլոգում ,սովորե՛լ:

Ատոմային էլեկտրակայան, էլեկտրակայան, որտեղ փոխակերպվում է էլեկտրականի։ ԱԷԿ-ում գեներատորը ատոմային ռեակտորն է։ Այդ ռեակտորում որոշ ծանր տարրերի տրոհման շղթայական ռեակցիայի շնորհիվ անջատվում է ջերմային, որն այնուհետև փոխակերպվում է էլեկտրականի, ինչպես խորհրդային ջերմաէլեկտրակայանում։

Հրազդանի հիդրոէլեկտրակայան (նախկինում Աթարբեկյանի հիդրոէլեկտրակայան), երկրորդ ։ Կառուցվել է 19541959 թվականներին, Հրազդանի շրջանի նախկին Աթարբեկյան գյուղում։ Օգտագործում է Սևանի ՀԷԿ-ի հեռացնող թունելի ելքի և Հրազդանի ջրամբարի միջև ընկած հատվածի 149 մետր անկումը։ Դերիվացիան (15,1 կիլոմետր) Սևանի ՀԷԿ-ի հեռացնող թունելի շարունակությունն է և անցնում է Հրազդան գետի ձախ ափով։

Հողմաէլեկտրակայանքամու հոսքի կինետիկ էներգիան էլեկտրականի փոխակերպող հողմաէներգետիկական տեղակայանք։ Բաղկացած է հողմաշարժիչից, էլեկտրական հոսանքի գեներատորից, հողմաշարժիչի և գեներատորի աշխատանքը կառավարող ավտոմատ սարքերից, դրանց տեղակայման ու սպասարկման կառույցներից։ Հողմաէլեկտրակայանները կառուցվում են գյուղական վայրերում, անապատային, կիսաանապատային, արկտիկական և այլ գոտիներում, որոնք բնութագրվում են քամու օպտիմալ ռեժիմով (քամու տարեկան միջին արագությունը՝ 5 մ/վրկ) և կենտրոնացված էլեկտրամատակարարման ցանցերից հեռու են։ Աշխարհում առաջին հողմէլեկտրակայանը իներցիոն կուտակիչով (հզորությունը՝ 8 կվա) կառուցվել է 19291930 թթ.-ին, ԽՍՀՄ-ում (Կուրսկ քաղաքում)։ Փոքր հզորության (մինչև 3 կվա) հողմաէլեկտրակայաններն ունեն հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի գեներատորներ և աշխատում են էլեկտրաքիմիական կուտակիչների մարտկոցներով, որոնք ծառայում են ոչ միայն քամու բացակայության դեպքում էներգիա ապահովելու, այլև լարման բաբախումները հարթելու համար։ Միջին և մեծ հզորության հողմաէլեկտրակայաններն արտադրում են փոփոխական հոսանք։ Քամու բացակայության դեպքում աշխատելու համար հողմաէլեկտրակայանն ունի պահեստային ջերմային շարժիչ։

·  Հաշվել 5մ ճանապարհի վրա 20Ն ուժի կատարած աշխատանքը։

20*5=100

Posted in Без рубрики

Մաթեմ դասարանում

617. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը` նախ գումարելով բոլոր դրական թվերը, ապա` բոլոր բացասական թվերը.
ա) –7 + 4 + (–2) + (–3) + 10 + (–14)=12

 

619. Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
ա) +7 – ( –3 ) + 7 + ( –8 ) + ( –2)=7

գ) +2 – 44 – (–22 ) + 75 – ( –20 )=75

 

626. Հաշվե՛ք
ա) 2 · | –11 + 4 | – | +5 – 8 |=11

գ) | 3 – 4 – 1 | · | 2 + 7 – 12 |=6

ե) | 9 – 5 + 4 | ։ | –16 + 14 |=4

 

631. Գեղջկուհին ջրհորից ջուր հանելու համար դույլը 10 վայրկյանում
իջեցնում է ջրհորի մեջ 90 սմ/վ արագությամբ։ Որքա՞ն է տևում
ջրհորից մեկ դույլ ջուր վերցնելը, եթե գեղջկուհին ջրով լի դույլը
բարձրացնում է 60 սմ/վ արագությամբ, և 12 վ էլ անհրաժեշտ է,
որ դույլը լցվի։

90 x 10=900

900 : 60=15

10 + 12 + 15=37

 

632. Երեք մեքենաներ, հավասար քանակներով ուղերթեր կատարելով,
պահեստ են բերել 324 տ բեռ։ Առաջին մեքենան մեկ ուղերթում
տեղափոխել է տ բեռ, երկրորդը՝ տ, երրորդը՝ տ։
Ընդամենը քանի՞ տոննա բեռ է տեղափոխել մեքենաներից ամեն
մեկը:=40\1\2=8  անգամ գնացել եկել են

 

Posted in Без рубрики

Մայրենի տնային

Գտնում ենք մգեցված բառերի հոմանիշները:

հիասքանչ — չքնաղ, հրաշալի, սքանչելի

մտորումներ — մտահոգություն

պատգամաբերներ — լրաբեր, լրատար, համբավաբեր

ոխերիմ — անողոք

մարգարեին — կանխագուշակ, կանխագիտակ

մսուր — մսուրք, ախոռ, գոմ

գեղջկական — գյուղական

տրտնջալ — գանգատվել, քրթմնջալ

նեցուկ — հենարան, հենափայտ

սոսկաց — վախենալ, երկյուղեք, դողալ, ցնցվել

խոշտանգում — տանջանք, չարչարանք

Գրում ենք աշխատանք «Բացատրում եմ կարդացածս» թեմայով:

Ծնվում են երեք մայրիներ։ Նրան իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում շատ բաներ են տեսած լինում։ Մի օր նրանք որոշեցին ապագայի մասին խոսել։ Առաջինը ուզեցավ ապագայում դառնալ հայտնի և հզոր թագավորի գահ։ Երկրորդը ուզեցավ ապագայում դառնալ մի բանի մաս, որով նա չարին կդարձնի բարի։ Երրորդը ուզեցավ ապագայում դառնալ մի բան, որին նայելով մարդի ասծուն կհիշեն։ Ժամանակ անց առաջին մայրին դարձավ գոմ և մսուր, երկրորդ մայրին դարձավ կոշտ սեղան, իսկ երրորդ մայրին տախտակներ։ Նրանք շատ դարդ արեցին։ Օրերից մի օր մի զույգ է գալիս և գիշերում գոմում, որը առաջին մայրիից էր պատրաստված։ Այնտեղ կինը տղա է ունենում և նրան պառկեցնում են մսուրի մեջ։ Այդ ժամանակ մայրին հասկացավ, որ իր վրա նստած է մի թագավոր։ Տարիներ անց երկրորդ մայրիի մոտ, որը սեղան էր դարձել հավաքվել էին շատ մարդիք ընթրելու և նրանցից մեկը ելույթ է ունենում դիմելով ասծուն և այդ ժամանակ մայրին հասկացավ, որ իր երազանքն էլ կատարվեց։ Ժամանակ անց երրորդ մայրու տախտակներից մի խաչ սարքեցին և մի արյունոտ մարդու վրեն կախեցին։ Երեք օր մայրին մտածում էր, որ իր բախտը չի բերել, բայց հետո նա հասկացավ, որ իր վրա գամված է աշխարհի լուսատուն։ Այդպես երեք մայրիների երազանքները կատարվեցին, բայց ոչ այնպես, ոնց իրենք էին պատկերացնում։

Posted in Без рубрики

Մայրենի առաջին դասաժամ

  • Լրացնում ենք բացթողնված տառերը:
  • Կետադրում ենք նախադասությունները:
  • Բացատրում ենք ընդգծված բառերի գրությունը:

Պրն Հ․ Փոթթերին
Ծով, Ժայռագլխի խրճիթ
Հատուկ
Հոգվարթսի
Հրաշարգործության եւ դյութագիտության
մասնագիտական դպրոց,
Տնօրեն` Ալբուս Դամբլդոր,
Մեռլինի միաբանության շքանշանակիր,
Առաջին կարգի հրաշագործ կախարդ,
Գերագույն մոգ,
Դյութագիտության դոկտոր պրոֆեսոր,
միջազգային համադաշնության անդամ

Հարգելի` պրն. Փոթթեր,
Պատիվ ունենք Ձեզ հայտնելու, որ Դուք ընդունվել եք Հոգվարթսի Հրաշագործության եւ դյութագիտության մասնագիտական դպրոց։
Նամակին կցված հավելվածում կգտնեք Ձեզ անհրաժեշտ բոլոր գրքերի եւ պիտույքների ցանկը։
Դասերը կսկսվեն սեպտեմբերի 1֊ին։
Ձեր բվին ուղարկեք մինչեւ հուլիսի 31֊ը։
Հարգանքներիս հավաստիքը։
Փոխտնօրեն`
Միներվա Մըք Գոնագալ

Հոգվարթսի
Հրաշագործության եւ
դյութագիտության
մասնագիտական դպրոց

Համազգեստ

Առաջին դասարանցիները պետք է ունենան.
1․ հասարակ բր
դյա գործվածքից կարված երեք երկար պարեգոտ (սև գույնի),
2․ հասարակ բր
դյա գործվածքից կարված մեկ սրագագաթ ցերեկային գլխարկ (սև գույնի),
3․ մեկ զույ
գ պաշտպանական ձեռնոցներ (վիշապի կաշվից կամ նման որակի),
4․ մեկ ձմե
ռային թիկնոց (սև գույնի, արծաթյա ճարմանդով):

Բոլոր հագուստների վրա պետք է ասեղնագործած լինեն աշակերտների անունները։

Գրքերը

Բոլոր աշակերտները պետք է ունենան հետեւյալ գրքերից մեկական օրինակ․
* Հմայախոսքերի եւ դյութաղո
թքների ժողովածու (1֊ին դասարան), հեղինակ` Միրանդա Գոշոք,
*Հրաշագործության պատմություն, հեղինակ` Բաթիլդա Բեգշոթ,
* Դյութագիտության տեսություն, հեղինակ` Ադալբերտ Վոլֆինգ,
* Կերպարանափոխության (տրանսֆիգուրացիայի) ներածական
դասընթաց սկսնակների, համար `հեղինակ Էմերիք Ավիչ,
* Հազար կախարդական բույսեր ,հմայախոտեր և սնկազգիներ ,հեղինակ` Ֆիլիդա Սպոր,
* Հրաշագործ դեղագրեր, հմայադեղեր և դեղաթույներ, հեղինակ `Արսենիուս Ջիգգեր,
* Ֆանտաստիկ
գազաններ և նրանց բնակավայրերը, հեղինակ` Նյութ Սկամանդեր,
* Սև ուժերից ինքնապաշտպանության գործնական
պարապմունքների ձեռնարկ ,հեղինակ` Քվենտին Թրիմբլ:

Պիտույքներ

― մեկ կախարդական փայտիկ,
― մեկ թուջե
կաթսա (ստանդարտ չափերի),
― մեկ լրակազմ
հախճապակյա թասերի,
― մեկ աստղադիտակ,
― մեկ բրոնզե
կշեռք կշռաքարերի լրակազմով։

Ուսանողներին թույլատրվում է իրենց հետ բերել դպրոց մեկ բու կամ մեկ կատու կամ մեկ դոդոշ։

Posted in Без рубрики

Բնագիտություն դասարանում

Դասարանական 2
 Էներգիայի տեսակներ եւ փոխակերպումեր      

Հարցեր

1.Էներգիայի ի՞նչ տեսակներ են ձեզ հայտնի։Ատոմային, էլեկտրական հիդրոէլեկտրական , արեգակնային:

2. Ի՞նչ նպատակներով է օգտագործվում էլեկտրական էներգիան։Տանը հեռուստացույց դիտելու համար , մարտկոցը վերալիցքավորելու համար և այլն
3. Ի՞նչ գիտեք ատոմային (միջուկային) էներգիայի մասին։Բնության մեջ գոյություն ուրնեն քիմիական տարեր որոնք օշտված են  էներգիայով:
4. Էլեկտրական էներգիայի ի՞նչ փոխակերպումներ են ձեզ հայտնի։
5. Թվարկե՛ք մի քանի վառելանյութեր եւ բերե՛ք ջերմային (ներքին) էներ­
գիայի օգտագործման օրինակներ։
6. Բերե՛ք էներգիայի՝ մի մարմնից մյուսին հաղորդվելու օրինակներ։